Felsőoktatási ösztöndíj

Legyél te is ösztöndíjas hallgató a MÁV Zrt.-nél, vagy valamelyik leányvállalatánál!

Felsőoktatási ösztöndíj illusztráció

Ha szeretnél gyakorlati tapasztalatot szerezni már az egyetemi tanulmányaid alatt és a jövőben szeretnél egy nagyvállalatnál dolgozni akkor várjuk jelentkezésedet az ösztöndíj programunkba!

Az ösztöndíj célja

BA/BSc vagy MA/MSc illetve osztatlan képzésben résztvevő, szakmailag elkötelezett, átlagosnál jobb teljesítményt nyújtó hallgatók részére, szakmai gyakorlati ismeretek elmélyítését támogató vállalati tapasztalatszerzés és pénzügyi hozzájárulás biztosítása.

 

Amit ajánlunk

  • betekintés egy országos hálózattal rendelkező vállalatcsoport életébe és a vasút működésébe
  • komplex szakmai tapasztalatszerzés
  • folyamatos mentori és konzulensi támogatás
  • karrier építési és biztos elhelyezkedési lehetőség
  • tanulmányi átlaghoz kötött havi juttatás

A pályázat benyújtásának feltételei

  • aktív hallgatói jogviszony alap-, mesterképzési vagy osztatlan szakon
  • kutatási, érdeklődési területe a vasút
  • legalább 2 lezárt félév.

A pályázatok értékelését követően a pályázóknak kiválasztási eljáráson és orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni. A pályázat sikerességéről e-mailben küldünk értesítést.​​

A pályázat elbírálása során előnyt jelent

  • angol nyelvtudás
  • tudományos diákköri tevékenység, demonstrátori tevékenység

Felmerülő kérdéseidet az osztondij [kukac] mav.hu, az osztondij [kukac] mav-start.hu, az osztondij [kukac] mav-szk.hu, és az osztondij [kukac] fkg.hu email címeken várjuk.

Az ösztöndíjprogramra 2023. őszétől lehet jelentkezni!

Ismerd meg a MÁV Zrt. felsőoktatási ösztöndíj programjának keretében választható szakokat
Közlekedésmérnök

Közlekedésmérnökként betekintést nyerhetsz többek között forgalmi területen a pályaudvari technológiákba, megismerheted a MÁV Zrt. infrastruktúra és szolgáltatási stratégiáját és a forgalmi terület szervezeti felépítését. Ha a biztosítóberendezések érdekelnek, akkor lehetőséged lesz megismerni a szerkezeti elemeit, a vonatbefolyásoló berendezéseket és a mechanikus, jelfogós és elektronikus biztosítóberendezéseket illetve a távvezérlő rendszereket.

Villamosmérnök

Villamosmérnökként erősáramú területen megismerkedhetsz a vasúti villamosenergia-ellátás fő rendszerelemeivel. Részt vehetsz mérések előkészítésében, betekintést nyerhetsz a vasúti világitástechnika aktuális fejlesztéseibe. Megismerheted a biztosítóberendezések szerkezeti elemeit, vonatbefolyásoló berendezéseket és a mechanikus, jelfogós és elektronikus biztosítóberendezéseket illetve a távvezérlő rendszereket.

Építőmérnök

Építőmérnökként ismereteket szerezhetsz a vasúti pálya, azon belül a felépítmény kialakításáról, fenntartásáról, felügyeletéről, karbantartásáról, fejlesztéséről. Rálátást szerezhetsz korszerű pályadiagnosztikai rendszerek működésére, a mérési eredmények alkalmazására, a vasúti járművek pályára gyakorolt hatásának vizsgálatára és részt vehetsz kitérőszerkezetek vizsgálatában, különleges felépítményi szerkezetek üzemeltetésében.

Ha a szerkezetépítő szakirányt választottad, akkor rálátást szerezhetsz a vasúti hidak és egyéb műtárgyak fenntartásával, felügyeletével kapcsolatos tevékenységekre. Megismerheted a vasúti hidak különféle szerkezeti kialakítását, jellemző problémáit, üzemben tartásuk nehézségeit. Megismerkedhetsz a vasúti alépítmény sajátos helyzetével, az üzemeltetés és felügyelet során jelentkező problémáival, azok megoldásainak lehetőségeivel. Ismereteket gyűjthetsz az alagutak, geotechnikai műtárgyak üzemeltetési tapasztalatairól, a vasúti pálya védelmére alkalmazott módszerekről, a vasúti pálya alépítményének diagnosztikai spektrumáról.

Gépészmérnök

Gépészmérnökként lehetőséged nyílik különböző épületgépészeti, fűtési, légkezelési és egyéb klimatizálási rendszerek megismerésére. Részt vehetsz a meglévő eszközök és rendszerek javításának folyamatában. Biztosítóberendezési területen megismerheted a villamos váltóhajtóműveket és végállásellenőrző készülékeket, a váltók pályás szerkezeti elemeit és a villamos sorompóhatóműveket.

Ismerd meg a MÁV-START Zrt. felsőoktatási ösztöndíj programjának keretében választható szakokat
Gépészmérnök/közlekedésmérnök

A hallgatók megismerhetik a különböző fémszerkezetek kialakításának és szilárdsági számításának folyamatait, szimulációit, a különböző járművek belső tereinek, burkolatainak és egyéb egységeinek kialakítását. Részt vehetnek a járművek külső és belső design elemeinek kialakításában, a tervezési tevékenységekhez Autodesk programcsomag használt. Emellett betekintést lehet nyerni a különböző karbantartási és javítási feladatokhoz tartozó műszaki eszközök és tartozékok beszerzési folyamataiba is. Továbbá lehetőség van járműreszortos feladatok végzésére is, a villamos- és dízelmozdonyokat javító műhelyekben műszaki ellenőrzési munkákat végezni, szakmailag felügyelni és irányítani a műhelyben zajló munkafolyamatokat. Nem kizárólag vasúti, hanem közúti, vízi vagy légi járművekkel foglalkozó hallgató is jelentkezhet. Egyes feladatok, pl. járművek engedélyeztetése, közlekedésbiztonsági kérdések szintén megjelennek a gyakornoki munka során.

Mérnök informatikus

Az utasok részére nyújtandó interaktív szolgáltatások biztosításához mobileszközökre írandó applikációk és az ezek kiszolgálását végző szerveroldali feladatokban vehetnek részt a hallgatók, továbbá a különböző járműdiagnosztikai adatok gyűjtésének, feldolgozásának és értékelésének folyamatait ismerhetik meg.

Villamosmérnök

A vasúti járművek elektromos alrendszereinek integrálását, a járműveken belüli vezetékezés kialakítását, a járművezérlések programozását ismerhetik meg a gyakorlat során a hallgatók. Betekintést nyerhetnek az egyes villamos járműalkatrészek helyettesíthetőségének vizsgálati folyamataiba, illetve az automata járművezérlések kialakításának elméleti kérdéseivel is foglalkozhatnak.

Vegyészmérnök

Az ipari ragasztók használatát, a ragasztás technika alapelveit, a felületvédelmi rendszerek működését és a tűzgátló tulajdonságot javító bevonatok jellemzőit ismerhetik meg a hallgatók a gyakorlat során.

Ismerd meg a MÁV SZK. felsőoktatási ösztöndíj programjának keretében választható szakokat
Közgazdász (számvitel)

Ösztöndíjasként megismerheted a MÁV vállalatainak számviteli rendszerét. Betekinthetsz a  főkönyvi könyvelésébe, illetve a különböző analitikus rendszerekben nyilvántartott gazdasági események elszámolásába, melynek keretében – a vállalatcsoport tevékenységéből és méretéből adódóan – különleges és speciális számviteli és adózási témákkal is találkozhatsz. Megismerheted a könyvelési alapfolyamatokat, és ezekhez kapcsolódóan a vállalat által bevezetett, a XXI. századi követelményeknek megfelelő, nagytömegű bizonylatfeldolgozási módszereket támogató IT rendszereket. Megismerkedhetsz az SAP rendszer különböző moduljaival. Láthatod az egyedi, valamint a konszolidált számviteli beszámolók összeállításának gyakorlatát, továbbá a különféle adókötelezettségek teljesítésének folyamatát is közelről megismerheted.

Gépészmérnök

Gépészmérnöki ismereteidet vállaltunknál szakoktatók mellett hasznosíthatod, miközben betekintést nyerhetsz többek között a MÁV vállalatcsoport épületgépészeti, gépészeti, biztosítóberendezési területeinek működésébe.

Mérnökinformatikus

Mérnökinformatikusként, ha a fejlesztés iránt érdeklődsz, részt vehetsz fejlesztési folyamatokban, megismerheted a Microsoft fejlesztő környezeteit és fejlesztést támogató eszközeit, betekintést nyerhetsz a csapatmunkába, átláthatod a szoftverfejlesztés szakaszait a tervezéstől a tesztelésig. Ha a hálózatok és hardver irány érdekel, megismerkedhetsz a nagyvállalati környezettel, a hálózati eszközök monitorozásával és ehhez kapcsolódó dokumentumok és riportok készítésével, továbbá a Cisco berendezéseinek, , szerverek és virtuális szerverek üzemeltetésével. 

Közlekedésmérnök

Szakoktatóink mellett közlekedésmérnökként megismerheted a különböző pályaudvari technológiákat, betekintést nyerhetsz a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. infrastruktúra és szolgáltatási stratégiájába, a vonatkozó szervezeti felépítésekbe. Ha érdekelnek, megismerheted jobban a biztosítóberendezéseket, távvezérlő rendszereket is.

Műszaki menedzser, projekt menedzsment szakirány

A vállalati projektek előkészítési illetve megvalósítási szakaszaiban részt vehetsz, mint megfigyelő, kellő tapasztalat esetén közreműködőként is kipróbálhatod magad. Rálátást kapsz a projekt- és folyamatmenedzsment területekre, ezáltal megtapasztalhatod az elméletben tanultak gyakorlatban történő alkalmazását.

Ismerd meg a MÁV FKG Kft. felsőoktatási ösztöndíj programjának keretében választható szakokat
Gépészmérnök

A hallgatók megismerkedhetnek Jászkiséren az önjáró vasútépítő nagygépek és vasúti járművek javításával, a saját célú és idegenfeles anyagok gyártásának folyamatával, pályafenntartási célú vasúti járművek karbantartásával, javításával, felújításával, egyedi gyártásával. Betekintést nyerhetnek a közúti járművek és földmunkagépek karbantartásának és javításának folyamatába.