Mozdonyvezető

FELADATA

A mozdonyvezető munkatársaink vontatójárművek kiszolgálásával és vezetésével összefüggő műszaki és forgalmi jellegű tevékenységeket látnak el, továbbá a vontatójárművek üzemeltetéséért is felel. Feladatuk a vonatok menetrend szerinti továbbítása, felmerülő műszaki hibák behatárolása, lehetőség szerinti elhárítása.

Távoli videó webcím

KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA

A kiválasztás 3 lépcsős:

 1. Tesztírás: általános készségek, képességek felmérésére szolgál, kitöltése történhet papír alapon vagy on-line formában. Az önéletrajz alapján kiválasztott jelölteket minden esetben e-mailben értesítjük a tesztírás pontos menetéről. A teszt semmilyen speciális felkészülést és vasúti előképzettséget nem igényel.
 2. Interjú: a terület vezetőivel folytatott általános beszélgetés, célja a jelentkezők megismerése és a munkakörrel kapcsolatos információk pontosítása.
 3. Orvosi alkalmassági vizsgálat: teljes körű vizsgálat, melynek követelményeiről alább olvashat.

E lépések együttes eredménye alapján dönt a munkáltató a munkaviszony létesítésről. A kiválasztási folyamatban részt vevőket minden esetben értesítjük a döntésről. A felvételre kerülő jelölteknél törekszünk arra, hogy a jelenlegi munkahelyükön a felmondási idő letöltésére is legyen lehetőségük.

BŐVEBBEN AZ ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATRÓL

INFORMÁCIÓK A TANFOLYAMRÓL 

Tanfolyamainkat Baross Gábor Oktatási Központ szervezi és bonyolítja országosan. A tanfolyam ideje alatt a szállást, illetve a tanfolyamon való részvételt a MÁV-START Zrt. költségmentesen biztosítja.

A tanfolyam felépítése:

 1. Szakmai elméleti képzés
 • időtartama: körülbelül 13 hónap
 • képzés formája nappali oktatás, 45 perces tanórákkal hétfőtől péntekig 08:00 órától 15:00 óráig
 • modul rendszerben felépülő képzés, mely a következő modulokból áll:
 • általános szakmai ismeretek 240 tanóra
 • infrastruktúra (forgalmi) ismeretek 540 tanóra
 • kategóriaismeret 200 tanóra (villamos)
 • típusismereti modul (3 mozdonytípusra) 120 tanóra
 • összesen: 1100 tanóra
 1. Szakmai gyakorlati képzés (vezetési gyakorlat)
 • időtartama: körülbelül 3 hónap (320 tanóra)
 • képzés formája: kijelölt oktató mozdonyvezető melletti munkavégzés, vezénylés szerint folytonos munkarendben. (Vezénylés alatt azt értjük, hogy a munkavállaló előre megkapja az értesítést arról, hogy a hónapban mely napokon, hol és hány órakor kell jelentkeznie vezetési gyakorlatra)

Sikertelen vizsgák esetén modulonként három javító vizsgára van lehetőség. Amennyiben a munkavállaló mind a 4 vizsgán eredménytelen, a mozdonyvezetői munkakört hatósági vizsga hiányában nem töltheti be, egyben kötbér visszafizetési kötelezettség terheli.
 

A SZERZŐDÉS EGYÉB ELEMEI

A kiválasztásra került jelentkezőkkel már a tanfolyam megkezdése előtt munkaszerződést kötünk határozatlan időtartamra, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra 6 hónap próbaidővel.

 • munkavállalói kötelezettség

Tekintettel arra, hogy a tanfolyam teljes költségét társaságunk finanszírozza, elvárás, hogy a mozdonyvezető végzettség megszerzését követően a munkavállaló legalább 5 évig munkaviszonyban maradjon, ellenkező esetben visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

 • munkavégzés helye: változó

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden mozdonyvezető az igazgatóságon belül több munkavégzési helyen is foglalkoztatható. Mindenkinek van egy irányadó telephelye, ahol megkezdi és befejezi az aznapi szolgálatát (jellemzően a lakhelyéhez legközelebb eső telephely), de adott esetben máshova is irányítható (olyan telephelyre, ahova munkakezdésre be tud utazni, illetve a szolgálat után onnan hazautazni)

 • munkarend

Mozdonyvezetőink megszakítás nélküli, vezényelt munkarendben dolgoznak. A folyamatos vonatközlekedés határozza meg a szolgálataikat, így munkavégzésre sor kerülhet éjjel, nappal, hétköznap, hétvégén, ünnepnapon is, a szolgálatok – a menetrendhez igazítva – eltérő hosszúságúak lehetnek. A havi munkaidő-beosztás vezényelt, azaz minden hónap 23. napjáig a kollégáink írásban kapnak arról értesítést, hogy a következő hónapban tervezetten mely napokon, mettől meddig dolgoznak.  

 • visszafizetési kötelezettség tanfolyam sikertelensége esetén

A szerződésben foglalt vizsgakötelezettség megszegése esetén a tanfolyam díjának visszafizetésére kötelezett a jelölt, amely kötbér jelleggel kerül megállapításra.

 

Ha a fentiek alapján szívesen csatlakoznál hozzánk, akkor jelentkezz!

Jelentkezés!