Jegyvizsgáló

A VEZETŐ JEGYVIZSGÁLÓK FELADATA

A belföldi és/vagy nemzetközi forgalomban résztvevő személyszállító vonatokon ellenőrzi és kezeli a menetjegyeket, bérleteket, fedélzeti értékesítési tevékenységet végez, tájékoztatja az utasokat, ellenőrzi a kocsik fedélzetének személyszállításra alkalmas állapotát, felhatalmazást ad a szerelvény indulására.

Távoli videó webcím

A KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA

A kiválasztás 3 lépcsős:

 1. Tesztírás: általános készségek, képességek felmérésére szolgál. Az önéletrajz alapján kiválasztott jelölteket minden esetben emailben értesítjük a tesztírás pontos menetéről. A teszt semmilyen speciális felkészülést és vasúti előképzettséget nem igényel.
 2. Interjú: a terület vezetőivel folytatott általános beszélgetés, célja a jelentkezők megismerése és a munkakörrel kapcsolatos információk pontosítása.
 3. Orvosi alkalmassági vizsgálat: teljes körű vizsgálat, melynek követelményeiről alább olvashat.

E lépések együttes eredménye alapján dönt a munkáltató a munkaviszony létesítésről. A kiválasztási folyamatban részt vevőket minden esetben értesítjük a döntésről. 

BŐVEBBEN AZ ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATRÓL

 

TANFOLYAM

Tanfolyamainkat Baross Gábor Oktatási Központ szervezi és bonyolítja országosan. A tanfolyam ideje alatt a szállást, illetve a tanfolyamon való részvételt a MÁV-START Zrt. költségmentesen biztosítja.

A tanfolyam felépítése:

jegyvizsgáló alapképzés

 • időtartama: 400 óra, körülbelül 4,5 hónap
 • képzés formája nappali oktatás, 45 perces tanórákkal hétfőtől péntekig 08:00 órától 15:00 óráig
 • modul rendszerben felépülő képzés, melyben a két fő modul:
 1. infrastruktúra (forgalmi) ismeretek
 2. belföldi fedélzeti személyszállítás (kereskedelmi) ismeretek

szakmai gyakorlat (saját szolgálati helyen)

 • időtartama: körülbelül 3 hónap
 • képzés formája: kijelölt vezető jegyvizsgáló melletti munkavégzés 10 szolgálat – ezt követően egyedül, vezénylés szerint megszakítás nélküli munkarendben. (Vezénylés alatt azt értjük, hogy a munkavállaló előre megkapja az értesítést arról, hogy a következő hónapban mely napokon, hol és hány órakor kell jelentkeznie szolgálatra). Jegyvizsgálóként feladata a menetjegyek ellenőrzése és értékesítése.

vezető jegyvizsgáló képzés

 • a gyakorlati időt követően az alapképzésre ráépülő képzés.
 • időtartama 180 óra, körülbelül 1,5 hónap
 • elsajátítandó ismeret: infrastruktúra (forgalmi) ismeretek 

Sikertelen vizsgák esetén modulonként három javító vizsgára van lehetőség. Amennyiben a munkavállaló mind a 4 vizsgán eredménytelen, a munkaviszonya megszüntetésre kerül a munkaszerződésben rögzített kötbér visszafizetése mellett.

A munkavállalók a sikeres jegyvizsgálói vizsgát követően jegyvizsgáló (belföldi), majd sikeres vezető jegyvizsgáló vizsgát követően vezető jegyvizsgáló (belföldi) munkakörbe kerülnek átsorolásra.

A SZERZŐDÉS EGYÉB ELEMEI

A kiválasztásra került jelentkezőkkel már a tanfolyam megkezdése előtt munkaszerződést kötünk határozatlan időtartamra, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra 6 hónap próbaidővel.

 • munkavállalói kötelezettség

Tekintettel arra, hogy a tanfolyam teljes költségét társaságunk finanszírozza, elvárás, hogy a vezető jegyvizsgáló végzettség megszerzését követően a munkavállaló legalább 1 évig munkaviszonyban maradjon, ellenkező esetben visszafizetési kötelezettsége keletkezik.

 • munkavégzés helye: változó

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden vezető jegyvizsgáló az igazgatóságon belül több munkavégzési helyen is foglalkoztatható. Mindenkinek van egy irányadó telephelye, ahol megkezdi és befejezi az aznapi szolgálatát (jellemzően a lakhelyéhez legközelebb eső telephely), de adott esetben máshova is irányítható (olyan telephelyre, ahova munkakezdésre be tud utazni, illetve a szolgálat után onnan hazautazni)

 • munkarend

Vezető jegyvizsgálóink megszakítás nélküli, vezényelt munkarendben dolgoznak. A folyamatos vonatközlekedés határozza meg a szolgálataikat, így munkavégzésre sor kerülhet éjjel, nappal, hétköznap, hétvégén, ünnepnapon is, a szolgálatok – a menetrendhez igazítva – eltérő hosszúságúak lehetnek. A havi munkaidő-beosztás vezényelt, azaz minden hónap 23. napjáig a kollégáink írásban kapnak arról értesítést, hogy a következő hónapban tervezetten mely napokon, mettől meddig dolgoznak.  

 • visszafizetési kötelezettség tanfolyam sikertelensége esetén

A szerződésben foglalt vizsgakötelezettség megszegése esetén a tanfolyam díjának visszafizetésére kötelezett a jelölt, amely kötbér jelleggel kerül megállapításra.

Ha a fentiek alapján szívesen csatlakoznál hozzánk, akkor jelentkezz!

Jelentkezés!