Kocsivizsgáló

A KOCSIVIZSGÁLÓK FELADATAI

A vonatok, szerelvények, fékberendezések közlekedésbiztonsági és üzembiztonsági vizsgálata, ellenőrzése. A meghibásodott kocsikon szükségessé váló kisebb javítások elvégzése (pl. alkatrészek, tartozékok rögzítése, leszerelése, cseréje)

KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA

A kiválasztás 3 lépcsős:

 1. Tesztírás: általános készségek, képességek felmérésére szolgál, kitöltése történhet papír alapon vagy on-line formában. Az önéletrajz alapján kiválasztott jelölteket minden esetben e-mailben értesítjük a tesztírás pontos menetéről. A teszt semmilyen speciális felkészülést és vasúti előképzettséget nem igényel. 

 2. Interjú: a terület vezetőivel folytatott általános (általában 20-30 perces) beszélgetés, célja a jelentkezők megismerése és a munkakörrel kapcsolatos információk pontosítása. 

 3. Orvosi alkalmassági vizsgálat: teljes körű vizsgálat, melynek követelményeiről alább olvashat. 

E lépések együttes eredménye alapján dönt a munkáltató a munkaviszony létesítésről. A kiválasztási folyamatban részt vevőket minden esetben értesítjük a döntésről. A felvételre kerülő jelölteknél törekszünk arra, hogy a jelenlegi munkahelyükön a felmondási idő letöltésére is legyen lehetőségük.

ORVOSI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT

Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatot erre a munkakörre 6 helyszínen végeznek országszerte: Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Szombathely. Minden jelentkezőnek a lakhelyéhez legközelebb eső városba kérjük meg a vizsgálatot. 

Az orvosi vizsgálat során – az erre vonatkozó Kormányrendeletben meghatározottak szerint - szigorú követelményeknek kell megfelelni. A vizsgálatok általában 2 napot vesznek igénybe.

A kocsivizsgálók foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálata a következőkre terjed ki:

 • fizikális vizsgálat
 • belgyógyászat
 • szemészet, hallásvizsgálat
 • EKG
 • pszichológiai vizsgálat 

Kizáró tényezőt jelent például, ha a jelentkező az alábbi betegségekben szenved: gondozatlan cukorbetegség, magas vérnyomás, valamint éleslátás (5+ dioptriától), színlátás, térlátás hiánya, hallásproblémák.

Amennyiben a jelöltnek valamilyen gondozott betegsége van, arról a háziorvostól igazolást kell vinnie a foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálathoz. 

TANFOLYAM

Tanfolyamainkat Baross Gábor Oktatási Központ szervezi és bonyolítja országosan. A tanfolyam ideje alatt a szállást, illetve a tanfolyamon való részvételt a MÁV-START Zrt. költségmentesen biztosítja.

A tanfolyam felépítése:

időtartama: 960 óra, körülbelül 8 hónap

I. Szakmai elméleti képzés (560 óra)

 • képzés formája nappali oktatás, 45 perces tanórákkal hétfőtől péntekig 08:00 órától 15:00 óráig
 • modul rendszerben felépülő képzés, mely a következő modulokból áll:
  • járműszerkezeti ismeretek
  • műszaki kocsiüzemeltetési ismeretek
  • infrastruktúra (forgalmi ismeretek)
  • egyéb kiegészítő tantárgyak

II. Szakmai gyakorlati képzés (400 óra). 

Sikertelen alapvizsga esetén modulonként három javító vizsgára van lehetőség. Amennyiben a munkavállaló az utolsó javító vizsgán is eredménytelen, a munkaviszonya megszüntetésre kerül a munkaszerződésben rögzített kötbér visszafizetése mellett. 

SZERZŐDÉS EGYÉB ELEMEI

A kiválasztásra került jelentkezőkkel már a tanfolyam megkezdése előtt munkaszerződést kötünk határozatlan időtartamra, teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra 6 hónap próbaidővel. 

A tanfolyam kezdetéig a kocsivizsgáló gyakornokok az adott területi Járműbiztosítási Igazgatóság (Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Szombathely) járműjavító műhelyébenben töltik gyakorlatukat általános nappalos munkarendben.

Munkavállalási kötelezettség

Tekintettel arra, hogy a tanfolyam teljes költségét társaságunk finanszírozza, elvárás, hogy a kocsivizsgáló végzettség megszerzését követően a munkavállaló legalább 1 évig munkaviszonyban maradjon, ellenkező esetben visszafizetési kötelezettsége van. 

Igazgatóságok, illetve telephelyek közötti áthelyezésre nincs lehetőség. 

Munkavégzés helye: változó 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden kocsivizsgáló az igazgatóság belül több munkavégzési helyen is foglalkoztatható. Mindenkinek van egy irányadó telephelye, ahol jellemzően munkát végez, de adott esetben más kocsivizsgálati telephelyre is irányítható (olyan telephelyre, ahova munkakezdésre be tud utazni, illetve a szolgálat után onnan hazautazni) 

Munkarend

Kocsivizsgálóink folytonos munkarendben dolgoznak, 12 órás szolgálatokat látnak el. Jellemzően a következő beosztással: 

12 órás nappali szolgálat - 24 óra pihenő

12 órás éjszakai szolgálat - 48 óra pihenő

A havi munkaidő-beosztásról minden hónap 23. napjáig a kollegáink írásban kapnak értesítést, hogy a következő hónapban mely napokon teljesítenek szolgálatot.   

Visszafizetési kötelezettség tanfolyam sikertelensége esetén

A szerződésben foglalt vizsgakötelezettség megszegése esetén a tanfolyam díjának visszafizetése kötbér jelleggel kerül megállapításra.

A tanfolyam elvégzését követően, amennyiben a munkavállaló munkaviszonyát a szerződésben kikötött 1 éven belül megszünteti, a teljes tanfolyami díj időarányos részét követeli vissza társaságunk.  

Ha a fentiek alapján szívesen csatlakoznál hozzánk, akkor jelentkezz!

Jelentkezés!